Assist. dr Iva Rasulić

specijalista interne medicine

Specijalista je interne medicine, koji se bavi endokrinologijom i lečenjem bolesti metabolizma. Asistent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zaposlena na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Oblasti medicine

  • interna medicina - endokrinologija
Iva Rasulić

Kvalitet je najbolja preporuka.


Ugovora sa osiguravajućim kućama


© Copyright: Equilibrium Medical 2023 Sva prava su zadržana.

Zakazivanje