Doc. dr Milan Dobrić

subspecijalista kardiologije

Docent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije i interventni kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Specijalizovan je za izvođenje kompleksnih perkutanih koronarnih intervencija (glavno stablo, suženja na račvama koronarnih arterija, graftovi, hronične totalne okluzije, rotablacija, akutni koronarni sindromi) kao i transkatetersku implantaciju veštačkog aortnog zaliska (TAVI).

Oblasti medicine

  • interna medicina - kardiologija
Milan Dobrić

Kvalitet je najbolja preporuka.


Ugovora sa osiguravajućim kućama


© Copyright: Equilibrium Medical 2023 Sva prava su zadržana.

Zakazivanje