Farmakološki stres eho test

O metodi

Farmakološki stres ehokardiografski test (dobutaminski stress eho test) je dijagnostička metoda za otkrivanje koronarne bolesti srca, odnosno suženja na koronarnim krvnim sudovima koji ishranjuju srce. Ovaj test je pogodan za osobe koje ne mogu da izvedu klasičan test fizičkog opterećenja na pokretnoj traci usled lošije fizičke kondicije, bolesti koštano-mišićnog sistema, starosti, dijabetesa i dr.

Kada se izvodi dobutaminski stres eho test?

  • Postojanje bola u grudima
  • Nakon preležanog infarkta miokarda
  • Nakon ugradnje koronarnog stenta ili kardiohirurškog by-passa
  • Procena potrebe za operacijom aortnog zaliska

Kako se izvodi farmakološki stress eho test?

Princip testa je da se primenom leka ubrzava i pojačava srčani rad, što sličnije fizičkom opterećenju koje se postiže hodanjem po pokretnoj traci. Na početku testa se pacijentu postavlja braunila u venu ruke u koju će se tokom testa ubrizgavati lek dobutamin na svakih 3 minuta. Na drugu ruku se postavlja manžetna aparata za merenje pritiska koji se meri tokom trajanja testa. Pomoću postavljenih elektroda na grudnom košu pacijenata registruje se EKG zapis srca tokom testa. Lekar ultrazvučnom sondom posmatra pokretljivost srca pre početka testa, sve vreme tokom testa i određeno vreme nakon završetka davanja leka.

Test je komforan jer sve vreme testa pacijent leži. Prati se da li opterećenje srca izazvano lekom dovodi do promena u pokretljivosti srca, promena u EKG zapisu i/ili pojave tegoba kod pacijenata.

Farmakološki stres eho test traje 45 – 60 minuta. Nakon završetka testa pacijentu se najčešće daje lek metoprolol koji poništava efekte dobutamina i vraća brzinu i jačinu srčanog rada na početne vrednsoti.

Priprema pacijenata

Kardiolog koji indikuje izvođenje farmakološkog stres eho testa će Vam reći da li je potebno da iz redovne terapije isključite pojedine lekove nekoliko dana pred izvođenje testa ili na dan testa. Na dan testa nemojte piti kafu, čaj, alkoholna pića, i nemojte pušiti 3h pre testa.

Zakazivanje

Popunite formu ispod i naše osoblje će
vas kontaktirati u najskorijem roku.

Izaberite uslugu*

Datum*

Vreme*

Vaši podaci

Ime i prezime*

Broj telefona*

Email adresa

Vaša poruka

Doktori koji vrše pregled:

Prof. dr Branislav Stefanović

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Branislava Ivanović

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Dejan Orlić

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Miloje Tomašević

subspecijalista kardiologije

Prof. dr Slobodan Obradović

subspecijalista kardiologije

Doc. dr Marko Banović

subspecijalista kardiologije

Doc. dr Milan Dobrić

subspecijalista kardiologije

Doc. dr Vojislav Giga

specijalista interne medicine

Dr sci. med. Ivana Jovanović

subspecijalista kardiologije

Kvalitet je najbolja preporuka.


Ugovora sa osiguravajućim kućama


© Copyright: Equilibrium Medical 2023 Sva prava su zadržana.

Zakazivanje